Sibiu dzien 3

Kolejny dzień pracy rozpoczął się ponownie w szkole. Tym razem obserwowaliśmy zajęcia w klasach niemieckojęzycznych  i nie mogliśmy wyjść z podziwu, że dzieci 7 letnie uczą się na wszystkich przedmiotach w języku niemieckim ,a dodatkowo mają dwie godziny języka angielskiego i cztery rumuńskiego.  Następnie udaliśmy się do sali aby wspólnie pracować nad projektem. Zaplanowaliśmy zadania na całe dwa lata projektu, podzieliliśmy pracę między wszystkich partnerów, wyznaczyliśmy daty realizacji zadań. Gulsun Ozdemir Arslan przedstawiła nam szczegóły strony www projektu, a także wybraliśmy logo. Spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych mediów, udzieliliśmy wywiadu i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Muzeum tradycyjnej kultury ludowej „ASTRA”-  największy z rumuńskich skansenów to następne miejsce które nam pokazano. Spacerowaliśmy na obrzeżach miasta, po  pięknym, zalesionym terenie, na którym znajduje sie około 300 obiektów przedstawiających różne aspekty życia, od domostw, poprzez budynki gospodarcze, aż do mniejszych lub większych przedmiotów codziennego użytku. Cały obiekt podzielony jest na sektory/ regiony dzięki czemu  porównywaliśmy  jak różnorodne było życie w oddalonych od siebie częściach kraju.

Wieczorem udaliśmy się na Wielki Rynek w Sybinie, który pełnił  w swojej historii funkcję placu targowego oraz miejsca straceń. Dziś to plac miejski otoczony kamienicami z różnych epok, na którym można podziwiać dekoracje świąteczne i kupić regionalne pamiątki. Rynek Wielki uzmysławia jak bogatym i znaczącym miastem był Sybin przez wieki.
Podsumowując śmiało możemy powiedzieć, że Rumunia to piękny kraj, a Rumunii to przemili, uczciwi i bardzo pomocni ludzie, przesympatyczni i lubiący turystów. To miejsce warte odwiedzenia i z pewnością kolejne projekty będziemy realizować właśnie z tym krajem.

« 2 z 2 »

You may also like...