O projekcie

‚Under the same sky’.

Partnerzy projektu to: Rumunia, Turcja, Słowacja, Łotwa oraz Macedonia.

W dniach od 26 listopada do 1 grudnia 2017 dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół wyjedzie na  pierwsze spotkanie organizacyjne do Sibiu/ Rumunia aby omówić cele założenia i realizację projektu.

W  projekcie  grupą docelową są uczniowie;• których rodzice są rozwiedzeni lub oddzieleni• którzy mają problemy emocjonalne• którzy mają problemy z zachowaniem• którzy mają trudności z wyrażaniem uczuć słowami• którzy osiągają niskie osiągnięcia szkolne z niską samooceną              Celem  projektu jest umieszczenie sztuki i dramatu jako strategicznej części procesu uczenia się i pokazanie, że umiejętności, które „dzieci rozwodu” czerpią z doświadczeń artystycznych i dramatycznych, mają wpływ zarówno na kulturę indywidualną, jak i na całą szkołę. Zagadnienia te obejmują problemy związane z osobistą przestrzenią, cierpliwością, poczuciem własnej wartości, Sztuka i dramat pozwolą uczniom na reprezentowanie na zewnątrz tego, co dzieje się wewnątrz.             Za pomocą specjalnie przygotowanego programu nauczania zajęć artystycznych i dramatu pod kierunkiem doradców  uczniowie  po przez zabawę będą mogli wyrażać siebie i swoje uczucia. Działania te pomogą  podnieść ich samoocenę, podzielić się swoimi uczuciami, kontrolować swój gniew i, co najważniejsze, zobaczyć, że jest wiele osób z tym samym problemem, w różnych krajach.